Каталог СКС   I  Наръчник Фъстъци и Сусам  I  Технологии   I   Открити дни  I Медии и Преса

За Поръчки: +359 887 353 393 I Отстъпки при ранни заявки на Базови семена

В Семенарска Къща Садово започна сеитбата на фъстъци с високи очаквания и стратегически подход към бъдещето на фъстъкопроизводството в България.

Топло Време и Ранно Засяване

Една от най-забележителните характеристики на тази година е рекордното топло време, което настъпи още в първата половина на април месец. Температурите, достигащи до 30 градуса Целзий, ускориха процеса на засяване. Надяваме се това да е предимство, което ще спомогне за по-ранно формиране на растенията и ще подобри възможностите за успешно развитие през целия сезон.

Основни Агрономични Фактори

При подготовката и засяването на фъстъците, ние отдаваме голямо значение на основните агрономични фактори, които влияят на успешния растеж на културата. Оптималната влажност на почвата, правилната дълбочина на засяване и подходящите температурни условия са от съществено значение за развитието на растенията и за постигането на висок добив.

Увеличаване на Производствените Мощности

През този сезон очакваме значително увеличение на производствените мощности за фъстъци в Семенарска Къща Садово. Това е отговор на нарастващото търсене от страна на пазара и на растящата нужда от продукция с гарантирано качество и произход. Селекцията и поддържането на сортовете в селекционната градина на СКС са от съществено значение за постигането на постоянно качество и надеждна продукция. Засяването на фъстъци този сезон представлява началото на този амбициозен проект.

 

Също така сме щастливи да споделим, че нашите клиенти започнаха сеитбата по едно и също време с нас. Получихме виде и снимки както от община Сливен, така и от Стара Загора. Понякога малките промени правят големи разлики. В Семенарска Къща Садово сме радостни да видим, че площите с фъстъци в България постоянно нарастват. Този тенденция е индикатор за растежа и развитието на фъстъкопроизводството в страната и потвърждение, че отглеждането на фъстъци в България се движи в правилната посока.