Каталог СКС   I  Наръчник Фъстъци и Сусам  I  Технологии   I   Открити дни  I Медии и Преса

За Поръчки: +359 887 353 393 I Отстъпки при ранни заявки на Базови семена

Сусамът е маслодайното растение на древния свят. Предимството му е лесното извличане на маслото, голямата стабилност и силната му сухоустойчивост. В Индия фермерите  използват  маслото   за консумация в продължение на години без то да ce развали.  Асирийски бележки от 4300 преди н.е. свидетелстват за това, че боговете са водили войни за сусама.

По въпроса за произхода  му съществуват  разногласия повече от век. Едни изследователи са на мнение, че родината на сусама е Африка, а други посочват Индийския полуостров като произходен център на сусама. Независимо от мястото на произхода на сусама, той се разпространява в Африка,  Средиземноморието,  далечния изток и Америка, в САЩ сусамът става все по-популярна култура заради въведените там сортове подходящи за механизирано прибиране.

В средния изток сусамът се консумира най–вече като тахан. В Китай, Корея и Индия, сусамът се използва за производството на олио за кулинарията. В Япония установяват и определят медицинските качества на сусама. На запад той се използва главно в сладкарската и хлебопекарната промишленост. След извличане на мазнините шрота съдържа 30-50 % протеин и пълноценен триптофан и метионин. Химическият състав на маслото в разпространените в България сортове е: мазнини (49-57%), общ протеин (17,06-21,44%), въглехидрати (16,22-21,98%) и пепелни вещества (3,19-4,21%).

В последните години  интересът към културата расте непрекъснато. По данни на FAO за 2018 и 2020г. се отчита нарастване на производството и търговията със сусам в световен мащаб. Количеството на произведеното семе възлиза на 2 941 290 t,  а отглежданата площ се е увеличила до 149% и производството със 207%.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КУЛТУРАТА

Биологични и икономически предимства на сусама в сравнение с другите култури

 1. Биологични
 • Успешно се приспособява към условията на околната среда и се

развива в  сухи райони, благодарение на своята сухоустойчивост и дълбоко проникваща коренова система;

 • Има отлична устойчивост към високите въздушни температури и

почвено засушаване в сравнение другите полски култури;

 • Притежава дълбок главен корен, който достига хранителните

вещества и влага на дълбочина, недостъпна за повечето културни

растения;

 • Показва висока толерантност към болести и неприятели и към

почви с високо рН;

 • Успява да се развива на по-бедни почви с ниско съдържание на глина.
 1. Икономически
 • Може да заеме мястото на провалени посеви от основни полски

култури компенсирайки щетите;

 • Отглеждането и прибирането на реколтата се извършва със

същата земеделска техника и оборудване, както при останалите

полски култури;

 • Предлага висока възвращаемост на вложените средства с

минимален риск в сравнение с другите полски култури;

 • Оглеждането му е по-изгодно в сравнение с другите полски

култури, които изискват повече финансови ресурси;

 • Заема площи с ограничени възможности за напояване;
 • При отглеждането му се наблюдават относително ниски икономически

щети от диви животни и от птици.