Каталог СКС   I  Наръчник Фъстъци и Сусам  I  Технологии   I   Открити дни  I Медии и Преса

За Поръчки: +359 887 353 393 I Отстъпки при ранни заявки на Базови семена

Фъстъците произхождат от тропичната зона на Южна Америка. От там, по време на великите географски открития културният вид е пренесен в Африка, Азия, Океания, Северна Америка и Европа. Фъстъцитте са една от най-разпространените култури в света. Те са изключително калорична храна за човека. Съдържат едновременно мазнини (49-53%), белтъчини ( 25-28%) и въглехидрати (12-23%). Такова съдържание и съчетание имат сравнително малък брой от семената на останалите културни растения и това разкрива възможности за използването им в сладкарската промишленост, за приготвяне на халва, тахън и като съставка за производството на шоколад и какао. Високото съдържание на масло поставя фъстъците като основна маслодайна култура в редица страни на Африка, Азия и Америка. Фъстъците са предпочитана ядка от хората в цял свят заради уникалният си състав и съдържание на витамини от групата на В, D и  E.

В България за пръв път фъстъците са засети на площ от седем декара от Ангел Димчев от с. Куртово Конаре – Пловдивско, през 1896 година. През 1899 и 1900 години те вече се отглеждат в Садовското земеделско училище, а по-късно в ИРГР – Садово. Фъстъците постигат по-широко разпространение през 1926 година. С внедряването в производството на новите български сортове засятата от тях площ достига над 200 000 декара през осемдесетте години на миналия век. По това време фъстъците се отглеждат предимно в Пловдивски и Благоевградски регион. Там те намират най-подходящи почвенно-климатични условия за своето развитие

В началото на деведесетте години в страната ни започва продължителен процес на преход от централно планово управление към пазарен тип на организация на икономиката. Ликвидирани са старите производствени структури и това се отразява неминуемо на фъстъкопроизводството, което бележи огромен спад.

Днес България разполага с всички необходими ресурси – производствени, технологични, технически и човешки за формирането и като един от най-големите производители и износители на фъстъци и продукти от тях в Европа. Климатичните промени засягат и фъстъците и те успешно могат да се отглеждат и в Северна Българияа. Комплексната механизация въведена във фъстъкопроизводството прави възможно отглеждането им и на големи индустриални площи.