Дейности

Дейности

СЕЛЕКЦИЯ

Семенарска Къща Садово е българска иновативна селекционна компания за семена, насочила усилията си към създаване на високопродуктивни сортове пшеница, фъстъци и тритикале:

Висок продуктивен потенциал

 Повишена продуктивна братимост

 Много добра пластичност, зимо- и студоустойчивост

 Висока степен на толерантност към заболявания

 Средно ниско стъбло до 75 см

 Високи технологични показатели на зърното

 

СОРТОПОДДЪРЖАНЕ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО

Семенарска Къща Садово налага:

 Високи стандарти на сортоподдържане и семепроизводство при неизменно поддържане на чистота на генетичния материал

 Нови стандарти в производството на Базови семена, които доведоха до значително нарастване на добивите в цялата страна

 Нови технологични решения за сортовете на СКС в индустриалното им производство в страната, които разкриват в значителна степен техния генетичен потенциал

ЗАГОТВЯНЕ НА СЕМЕНА

Семенарска Къща Садово предлага услуги за заготвяне на фермерски семена.

Базата е оборудвана със съвременна техника за:

 Предварително почистване

 Фино почистване

 Калибриране

 Пневмомаса

 Обеззаразяване