Цели

Цели

 Стабилно повишаване на добивите от мека пшеница и тритикале чрез комплексен подход за управление на посевите.

 Създаване, изпитване и регистриране на нови сортове мека пшеница и фъстъци.

 Повишаване на потенциала за добив чрез генетично подобряване, адаптивност към екологичен и биологичен стрес, оптимизиране на височината на растенията и устойчивостта към полягане, оронване, запазване на високите технологични показатели на зърното.

 Гарантиране на високо качество на базовите семена от всички сортове.

 Създаване на нов подход за управление на посевите, съобразен със спецификите на всеки сорт и район.