Каталог СКС   I  Наръчник Фъстъци и Сусам  I  Технологии   I   Открити дни  I Медии и Преса

За Поръчки: +359 887 353 393 I Отстъпки при ранни заявки на Базови семена

Създадена е през 1997 година от семейство Драгушеви – първата частна семенарска къща в България.

Основна дейност:

•   Селекция, сортоизпитване, сортоподдържане и семепроизводство на пшеница, тритикале, фъстъци и сусам.

•   Семепроизводство на зимно-пролетен, пролетен фуражен грах и ечемик.

Семенарска къща Садово обработва 10 000 хил. дка земя в землищата на Чешнeгирово и Богданица, като на около 5000 дка ежегодно засява зърнено житни култури, а останалите 5000 дка със слънчоглед, сусам и бобови култури.

Селекционната дейност по генетично подобряване на зърнено-житни култури се ръководи от доц. д-р Марина Марчева. Селекционната дейност на фъстъците и сусама се ръководи от доц.д-р Станислав Стаматов. 

През 2022 година са признати и вписани в официалната сортова листа на България два нови сорта фъстъци Канна и Гранат и нов сорт тритикале Едрец. Селекционери на сортовете са доц.д-р Станислав Стаматов и доц.д-р Марина Марчева.    

Между 2008 и 2010 година бяха признати и вписани в официалната сортова листа на България 3 нови сорта пшеница, създадени в СКС – Лазур, Аполон и Зебрец. През 2012 година официално е вписван и сорт Тракийка. Селекционер на сортовете е  ст.н.с.1ст.д.с.н.Илия Станков. През 2019 г. е официално признат нов осилест сорт мека пшеница Терес с автор доц. д-р Марина Марчева. Ежегодно се изпитват нови генотипове пшеница и тритикале в структурите на ИАСАС.

За създаването и поддържането на сортовете в СКС разполагаме с опитно поле около 80дка, в което се засяват над 15 000 потомства ръчна сеитба и над 2000 сорта машинна сеитба. Поддържа се и колекционен питомник от над 600 сорта обикновена и твърда пшеница, тритикале и ръж, като се правят над 100 кръстоски.

Семенарска къща Садово разполага с линия за почистване, обеззаразяване и калибриране на семена; лаборатория за определяне на посевните и технологични качества на семената и почвени проби.

Производството на семена от житни култури е около 2000 тона годишно.

Всяка година СКС организират и провеждат „Открити дни на пшеницата“ в цялата страна. Сортовете се представят при различни екологични условия и технологии на отглеждане. Предлагат се нови технологични решения, позволяващи оптимално развитие на сортовете и постигане на техния генетичен потенциал за добив и качество.

Семенарска къща Садово работи в тясно сътрудничество с всички български и някои чужди институти, и с всички държавни служби в земеделието. Нашите сортове зимна мека пшеница намират успешно своето място в зърнопроизводството в различни райони на Румъния, а фъстъците са търсени от фермерите и пазара в Италия, Франция, Испания, Германия, Швейцария и Гърция.

През 2006 година СКС беше наградена за семепроизводител на годината. 


Създадена е през 1997 година от семейство Драгушеви – първата частна семенарска къща в България.

Основна дейност:

•   Селекция, сортоизпитване, сортоподдържане и семепроизводство на пшеница, тритикале, фъстъци и сусам.

•   Семепроизводство на зимно-пролетен, пролетен фуражен грах и ечемик.

Семенарска къща Садово обработва 10 000 хил. дка земя в землищата на Чешнeгирово и Богданица, като на около 5000 дка ежегодно засява зърнено житни култури, а останалите 5000 дка със слънчоглед, сусам и бобови култури.

Селекционната дейност по генетично подобряване на зърнено-житни култури се ръководи от доц. д-р Марина Марчева. Селекционната дейност на фъстъците и сусама се ръководи от доц.д-р Станислав Стаматов. 

През 2022 година са признати и вписани в официалната сортова листа на България два нови сорта фъстъци Канна и Гранат и нов сорт тритикале Едрец. Селекционери на сортовете са доц.д-р Станислав Стаматов и доц.д-р Марина Марчева.    

Между 2008 и 2010 година бяха признати и вписани в официалната сортова листа на България 3 нови сорта пшеница, създадени в СКС – Лазур, Аполон и Зебрец. През 2012 година официално е вписван и сорт Тракийка. Селекционер на сортовете е  ст.н.с.1ст.д.с.н.Илия Станков. През 2019 г. е официално признат нов осилест сорт мека пшеница Терес с автор доц. д-р Марина Марчева. Ежегодно се изпитват нови генотипове пшеница и тритикале в структурите на ИАСАС.

За създаването и поддържането на сортовете в СКС разполагаме с опитно поле около 80дка, в което се засяват над 15 000 потомства ръчна сеитба и над 2000 сорта машинна сеитба. Поддържа се и колекционен питомник от над 600 сорта обикновена и твърда пшеница, тритикале и ръж, като се правят над 100 кръстоски.

Семенарска къща Садово разполага с линия за почистване, обеззаразяване и калибриране на семена; лаборатория за определяне на посевните и технологични качества на семената и почвени проби.

Производството на семена от житни култури е около 2000 тона годишно.

Всяка година СКС организират и провеждат „Открити дни на пшеницата“ в цялата страна. Сортовете се представят при различни екологични условия и технологии на отглеждане. Предлагат се нови технологични решения, позволяващи оптимално развитие на сортовете и постигане на техния генетичен потенциал за добив и качество.

Семенарска къща Садово работи в тясно сътрудничество с всички български и някои чужди институти, и с всички държавни служби в земеделието. Нашите сортове зимна мека пшеница намират успешно своето място в зърнопроизводството в различни райони на Румъния, а фъстъците са търсени от фермерите и пазара в Италия, Франция, Испания, Германия, Швейцария и Гърция.

През 2006 година СКС беше наградена за семепроизводител на годината. 

Промо оферта "Базови Семена' до 30.06.2024

400 лева отстъпка на тон при заявка до 30.06.2024 - Поръчайте на 0887 353 393