Грах МИР

Растенията достигат височина от 90 до 150см. в зависимост от климатичните и почвените условия. Чушката (бобът) съдържа от 5 до 7 кръгли и гладки семена със сиво-зелен цвят и виолетови точици. Съдържанието на суров протеин в зелената маса е около 17%, а в семената е около 27% от абсолютно сухото вещество. Има бърз темп на […]