ЛАРДЕЯ

ЛАРДЕЯ

Адаптивност и добив в пивоварен сорт ечемик

Предимства

Адаптивност и добив в пивоварен сорт ечемик

Много високата зимоустойчивост, а междинния тип на развитие дават възможност за успешно култивиране в цялата страна при различни дати на сеитба.

Стъблото е здраво, средно високо, с много добра устойчивост на полягане. Класовете са двуредни, средно дълги, без пречупване на класовата шийка и оронване на зърното.

Устойчив на брашнеста мана и ръжда. При изкуствено заразяване е високо устойчив на листна ръжда и на фузариоза по класа.

Подходящ за отглеждане в цялата страна

Предимства на сорт ЛАРДЕЯ са висок добивен потенциал и добри биологични и стопански качества.

Основни характеристики

ПРИМЕРЕН ТЕКСТ