Мир

МИР - зимно-пролетен фуражен грах

Предимства

 Най-добрият фуражен сорт за зелена маса - висока продуктивност на зелена маса, сено и семена
 Изключително висока зимоустойчивост
 Ранозрял - достига коситбена зрелост в края на април - началото на май, което позволява и отглеждането му като редовна култура за зелено
 Може да се отглежда на всички видове почви с изключение на силно кисели, засолени и заблатени

Основни характеристики

 Растенията достигат височина от 90 до 150см. в зависимост от климатичните и почвените условия
 Чушката (бобът) съдържа от 5 до 7 кръгли и гладки семена със сиво-зелен цвят и виолетови точици
 Съдържанието на суров протеин в зелената маса е около 17%, а в семената е около 27% от абсолютно сухото вещество
 Има бърз темп на растеж и развитие рано през пролетта, поради което е много подходящ като предкултура
 Грахът може да се използва за фуражни смески заедно с тритикале и овес
 Чувствително повишава млеконадоя в кравефермите, където го използват