ОДИСЕЙ

ОДИСЕЙ

Високопродуктивен и сухоустойчив сорт пивоварен ечемик

Предимства

Високопродуктивен и сухоустойчив сорт пивоварен ечемик

Създаден за стресови климатични условия, с висока сухоустойчивост и много добър продуктивен потенциал.

Средно високо растение с междинен тип на развитие. Здраво и еластично стъбло, устойчиво на полягане. Двуреден клас със слаб восъчен налеп и нечуплива класова шийка. Едро, сламено-жълто зърно, което не се рони.

Много добра студо- и зимоустойчивост и е подходящ за отглеждане в цялата страна. Силно устойчив на болести в естествени условия, както и висока устойчивост към кафява ръжда.

Предимствата на сорт ОДИСЕЙ  са неговата добра адаптивност към абиотичен стрес, съчетана с висока продуктивност.

Основни характеристики

ПРИМЕРЕН ТЕКСТ