Подготовка за сеитба

Пoдгответе семената за сеитба

Защо да калибрираме семената за сеитба?

Както може да се очаква тежките семена винаги превъзхождат по-дребните. Така че целта на калибрирането е да се поддържа високо качество от един сезон за следващия като се премахнат всички семена от други растения, от плевели, слама, пръст и други инертни материали, недоразвити, сбръчкани, повредени, напукани, дребни или много едри семена.

Резултатът? Ще изберете само най-добрите и висококачествени семена за сеитба.

Разходите за подготовка на площите, торене и контрол на плевелите са високи и не можете да позволите да засеете некачествени или заразени семена. Когато се използват ефективни методи за калибриране, малките семена, които са неподходящи за сеитба, отпадат и могат да се продават по пазарни цени или да се използват във фуражи.

Калибрирането на семената е с най-малък разход в семепроизводството, но с най-висока възвръщаемост.

Както експертните тестове, така и практическите резултати доказват, че калибрирането на семената е от съществено значение за добивите.

Качественото калибриране е икономично.

Семената са живи организми и ако не се грижим за тях те бързо се развалят. Стойността на високата кълняемост е очевидна.

Също толкова важен фактор е жизнеспособността на младите кълнове.

Жизнеспособността е възможността на семената да покълнат, поникнат и да се развият в здрави, бързо нарастващи растения, дори да са засети при неблагоприятни почвени условия или дори попаднали прекалено дълбоко.

Семена с лоша жизнеспособност могат да покълнат добре в перфектни условия като температура и влага. Но нещата са съвсем различни, ако условията по време на сеитба не са толкова идеални. Неравномерното поникване може да намали добива.

Подгответе семената си за сеитба

Етапите, през които минава почистването и калибрирането на семената са:

  • Предварително почистване
  • Фино почистване
  • Калибриране
  • Пневмомаса
  • Обеззаразяване

Калибрирането на семената подобрява конкурентно способността на семената

Едрите семена не само имат по-висока жизнеспособност, но и поникват по-бързо. Скоростта на покълване и поникване е важен фактор, защото засяга първите етапи от развитието на културата. Рано поникналите кълнове имат по-голям шанс да се развият добре при удължаване на стъблото и да развият повече братя от тези, поникнали няколко дни по-късно.

Калибрирането на семената благоприятства дружното поникване и конкурентноспособността на семената. Еднородността позволява по-равномерно разпределение в сеялката. Разстоянието между семената е важно, защото празни места или струпване на множество нарушават оптималната гъстота на посева.

Значението на колеоптила

Колеоптилът е щитът, който води кълна през почвата до повърхността. Първото листо се появява от него. Той действа кратко, като защитен канал за младото листо, което расте към повърхността. Голяма част от ненормално развитите кълнове имат нараняване на колеоптила, което ограничава поникването. Незрелите семена с наранени колеоптили са често от върха или основата на най-късите класове от по-късните братя. Това се случва често, когато в края на вегетацията се увеличи количеството на валежите. Ненормални кълнове и загинали семена се срещат по-често между дребните семена. Именно отстраняването на неподходящи семена е целта на калибрирането.

Семенарска къща Садово предлага услуги за почистване, калибриране и обеззаразяване на фермерски семена

Семенарска къща Садово предлага Базови семена от български сортове с висок генетичен потенциал и посевни качества. Много от клиентите ни сами размножават и произвеждат Сертифицирани семена от първо и второ размножение. За тях предлагаме новите специализирани машини за почистване, калибриране и обеззаразяване на семена от всички видове култури, както и подготовка на Вашите семена в базата ни в с. Чешнегирово.