Екип

Екип

Създадена през 1997 година от Иван, Светлозар и Петър Драгушеви , първата частна семенарска къща в България работи с екип от специалисти. Селекцията на зърнено-житни култури стартира под ръководството на проф.дсн Илия Станков. Създаването и изпитването на кандидат-сортове фъстъци дълги години е основна научна задача на проф. дсн Станко Георгиев. От 2013 г. селекционната дейност по генетично подобряване на зърнено-житни култури и тяхното семепроизводство се ръководи от доц. д-р Марина Марчева. Компанията работи в тясно сътрудничество с научните институти и университетите в страната. Повече от 40 специалисти – агрономи от дистрибуторската мрежа на Агрева и Ай Ди Империал в цялата страна са на разположение за консултации по отношение на технологията на отглеждане за всеки от нашите сортове.