Каталог СКС   I  Наръчник Фъстъци и Сусам  I  Технологии   I   Открити дни  I Медии и Преса

За Поръчки: +359 887 353 393 I Отстъпки при ранни заявки на Базови семена

СЕМЕНАРСКА КЪЩА САДОВО

Няма универсална посевна норма!

Сортовете са различни, датите на сеитба са различни, климатичните особености, почвите, обработката, машините – всичко е уникално – за всяка нива и стопанин. Можем ли да искаме едно решение за всички случаи?

Единственото общо е желанието за максимален добив с минимални вложения.

Как да го постигнем?

Познаването на спецификите в развитието на нашите сортове и почвено-климатичните и агротехнически условия на Вашето стопанство са изключително важни за избор на подходяща посевна норма. Най-добре е ако за първи път използвате сортовете на СКС да се консултирате с дистрибутора на семена във Вашия регион. Разбира се, крайното решение зависи от Вас. Но за оптимални резултати е добре да спазвате препоръчителната технология за отглеждане на селекцията на Семенарска къща Садово, която започва с определяне на правилна посевна норма.

Известно е, че най-сигурни и продуктивни са братята, формирани на есен. Продължителната фотосинтеза и натрупване на хранителни вещества в тях осигуряват формиране и изхранване на голям клас с много и едри семена. Еднаквото развитие и хранене на братята значително подобрява и хлебопекарните качества на зърното. За добре гарниран посев, с висок продуктивен потенциал, е препоръчително преди настъпване на зимен покой растенията да образуват поне 4 братя, а в един квадратен метър да има около 1000 добре развити братя.

Основно влияние върху поникването и първоначалния темп на растеж имат условията на средата. При оптимална влага и среднодневна температура на почвата около 20оС в средата на септември, растенията поникват за 5-7 дни. Развитието на всеки лист изисква около 120оС. В зависимост от района и дата на сеитбата се диференцира и необходимият брой изсяти семена/ m2.

За Южна България, имайки предвид среднодневните температури на почвата и въздуха, ако сеитбата е направена на 20 септември до 25-27 ще има поникване, а начало на братене може да се очаква към 15-20 октомври. С понижаване на температурите се забавя и темпа на развитие и формиране на нови братя. До края на ноември нормално се развиват 4 братя и 7-8 листа. Разбира се, това налага посевът да се запази чист от плевели през цялата есен. Ако имаме по 250 растения с по 4 братя ще осигурим по 1000 братя на m2, а посевната норма в този случай (имайки предвид, че в полски условия не всички семена поникват) трябва да е около 300 семена/m2.

Сеитба в следващата десетдневка – 1 – 10 октомври, поставя растенията при различни условия. Температурите все още са благоприятни, но възможността за братене е ограничена във времето – увеличаваме посевната норма до 350 кс/ m2. Дати на сеитба около 10 – 20 октомври ни лишават от още един потенциален есенен брат и посевната норма компенсира като се качва до 400-450 кс/m2. Понижаването на температурите при късните сеитби естествено забавя темпа на развитие и не дава достатъчно време на растенията за братене и количеството на семена, необходими за посев, значително се завишават – в края на октомври те могат да стигнат 500-550, дори 600 кс/m2, а ако се наложат ноемврийски и по-късни дати се предвиждат и още по-големи разходни норми на семена (и инвестиции), като се има предвид, че ще разчита само на пролетно братене.

В Северна България температурите са сравнително по-ниски и там трябва или да се започне по-рано със сеитбата (10 – 15.09) или да се завиши посевната норма. Ако на 15 септември можем да си позволим да сеем с 300 кс/m2, то след 10 дни се налага те да се коригират до 350 кс/m2. При по-късни сеитби се преценява какво развитие (колко листа и братя) може да се очаква при конкретните валежи и температури и се внасят необходимите бройки семена. До средата на октомври все още може да се очакват достатъчно добри дни и да се заложат до 450 кс/m2, но след 15 октомври посевните норми следва да се увеличат до 500-550 и т.н.

Предимствата на ранната сеитба и ниските посевни норми се виждат през цялата вегетация:

 • По-ниски растения (липса на конкуренция за хранителни ресурси и светлина)
 • Възможност за нормално развитие и братене на всяко растение
 • Изравнен посев (на есен се формират основните 4-5 братя, които на пролет са с равна височина и развитие)
 • По-добро качество на зърното (еднакво развити класове с оптимално хранене)
 • Добре развита коренова система (всеки брат формира система от вторични корени (адвентивни)
 • Възможност за натрупване на асимилати и добро закаляване (в началото на зимата възелът на братене е формиран на 3 см под почвената повърхност и е предпоставка за добра зимоустойчивост на посева.
 • Добро фитосанитарно състояние (проветриви посеви)

Напролет, при възобновяване на вегетацията, братенето продължава и до изкласяване се формират поне 1200 класа на всеки квадратен метър. Основната цел е да се обезпечи наличие на хранителни вещества и добро фитосанитарно състояние до жътва. Изкласяването на нашите сортове е в края на април и началото на май, а жътвата – след 40-45 дни – преди настъпването на летните горещини.

Основното потребление на вода и асимилати е в периода на изкласяване и наливане на зърното. Осигуряването на достатъчно макро и микро елементи, за да се забави реутилизацията и отмирането на листа, като се удължава периода на фотосинтеза при наливане на зърното, има изключително добро влияние върху добива. Всеки „спечелен“ ден фотосинтеза дава 50 кг/дка допълнително зърно!

Важно!

 • Използвайте обеззаразени и калибрирани семена със сертификат.
 • Съобразете посевната норма с дата на сеитба и препоръките ни.
 • Дълбочина на сеитба 4 см.
 • Защитете растенията от насекоми през есента и напролет.
 • Нахранете посева.
 • Осигурете чист посев от плевели и болести още на началото на развитие на растенията.
 • Не закъснявайте с жътвата.
 • Похвалете се с добива

Промо оферта "Базови Семена' до 30.06.2024

400 лева отстъпка на тон при заявка до 30.06.2024 - Поръчайте на 0887 353 393