Каталог СКС   I  Наръчник Фъстъци и Сусам  I  Технологии   I   Открити дни  I Медии и Преса

За Поръчки: +359 887 353 393 I Отстъпки при ранни заявки на Базови семена

СЕМЕНАРСКА КЪЩА САДОВО

Торене през есента

Предсеитбено торене – преди последна обработка използвайте Адриатика Kappa торове NP 10- 24, NP 10-20 + 12SОз +0,1Zn + 0.1Cu в норма 20-30 кг/дка.

След сеитба от изключително значение е използването на продукти, подобряващи развитието и удължаването на кореновата система. Колкото по-голям корен развие растението, толкова повече братя ще формира. Ползвайте Ликхумус 100 мл/дка, като добавите ТЕС коктейл от микроелементи Zn, Mn, Cu в доза 30 гр/дка.

Торене през пролетта

За постигане на високи добиви и качествено зърно от сортовете на СКС се препоръчва торене с Kappa торове на Адриатика:

  • NGООО 40 – в норма 15-20 кг/дка. Тори се рано напролет, в началото на февруари, във фаза GS 25 на пшеницата. Повишава се общата продуктивна братимост, равномерното развитие на отделните братя и тяхната жизнеспособност и формиране на клас. Това подхранване е важно за изграждането на високо технологичен посев с оптимален брой продуктивни братя.
  • Веднага след повишаване на температурите, след излизане от зимен покой, растенията да се третират с листен тор Екстра Потентате Плюс в доза 200мл/дка в комбинация с ТЕС коктейл микроелементи. Второ листно подхранване с Тип Топ Турбо и ТЕС да се направи в началото на вретенене на посева, като може да се комбинира с фунгицид в ТI. Трето листно подхранване трябва да се извърши във фаза GS 39 -51 със Солифид Течен Азот 500мл/дка, за да си гарантираме добив с високо качество.
  • NGООО 30 – в норма 25- 30 кг/дка. Тори се във фаза края на братене, началото на вретенене (GS 30). Във фаза вретенене, нуждата на растението от N, както и другите хранителни вещества нараства значително. Формират се репродуктивните органи и подхранването е важно за образуването на максимален брой зърна в клас.

Използвайте по-високата торова норма, за да осигурите достатъчно количество азот и в следващите фази, наливане на зърното. NGООО slow release технологията осигурява достъпен азот в продължение на 90 дни, важно условие при наливане на зърното.