Каталог СКС   I  Наръчник Фъстъци и Сусам  I  Технологии   I   Открити дни  I Медии и Преса

За Поръчки: +359 887 353 393 I Отстъпки при ранни заявки на Базови семена

СЕМЕНАРСКА КЪЩА САДОВО

При топла есен пшеницата се напада от житни мухи, листни въшки и цикади още след като поникне.

 

Във фаза GS 10-13 (първи-трети лист) е необходимо обследване и третиране на посевите срещу житни мухи, цикади и въшки, с продукт със състав есфенвалерат и концентрация 25 гр/л., с доза на приложение 40 мл/дка. Бързият ефект и дългото последействие на инсектицида го правят задължително мероприятие, но в повечето ситуации недостатъчно. Все по -труден и несигурен е контролът срещу неприятелите в този ранен етап само с пиретроидни средства. Развитието, поради промяната в климата, на повече от стандартния брой поколения житни мухи, налага включване в инсектицидната програма и на друг продукт с различно и допълващо есфенвалерата действие. Използването на инсектицид с активно вещество пирипроксифен с концентрация 100 г/л и доза на приложение 50 мл/дка ще разшири контрола срещу яйцата и ларвите на неприятеля. Най-ефективно е комбинирането на продукт, съставен от есфенвалерат с редуцирана доза 30 мл/дка и 50 мл/дка от втори продукт, съдържащ пирипроксифен в една резервоарна смес и третиране в GS 10-13. По този начин ще осигурим пряко действие срещу възрастните форми, ларвите и яйцата и косвено –върху ограничаване на поколенията на неприятелите. При ранна сеитба, топла и влажна есен се налага и второ инсектицидно третиране до навлизане в зимен покой на пшеницата.

 

През последните години с промяната на климата в България се наблюдава и промяна, както във видовия състав, така и в момента на поникване на плевелите в житните култури.

  • Във фаза GS 14-15 (четвърти-пети лист) е необходимо обследване за определяне на видовия състав, плътност на широколистни плевели и видовете самосевки. Най-подходящи съставки за есенно третиране: дифлуфеникан и метсулфурон-метил и използване на тяхното синергично действие. Те имат добро листно и почвено действие и ефективност при ниски температури.
  • Във фаза GS 15-31 (пети лист до края на братене) при топлата есен се предполага и появата на житни плевели. Най-подходящ продукт е Циклоп, съдържащ антидот и отлично действие при екстремни условия. Той контролира видове див овес, лисича опашка – използван в доза 45 мл/дка, тръстичина, метлица, видове просо, видове кощряви – 55 мл/дка, райграс – 63 мл/дка. Това е един от най-селективните противожитни хербициди – без стрес, без фитотоксичност и много добра смесимост.

 

Есенното внасяне на хербициди срещу смесеното заплевеляване

става все по-масово и в повечето случаи е най-вярното решение.

 

Критични фази и мониторинг на посева срещу болести

 

  • Във фаза GS 25-26 обследване и мониторинг за септориоза, листни петна, дрешлера, базично гниене и др. Да се използват фунгициди с предпазно и контактно действие – а.в. манкоцеб или фолпет. Пенкоцеб в доза 200 г/дка е стандарт в тази фаза.
  • Във фаза GS 31-32 от възела на второ коляно започва образуването на трети от последните 3 листа на растението. Трети лист прибавя 15% към добива. Да се обследва за брашнеста мана, септориоза, листни петна и др. като при условия за тяхното развитие се третира с Пенкоцеб 200 г/дка. При симптоматика, да се включи фунгицид със системен механизъм на действие.

 

При установяване на възрастни дървеници и пиявици, да се добави инсектицид, на база ламбда цихалотрин или есфенвалерат, към разтвора.

 

  • Във фаза GS 39-40 напълно отворена лигула на флаговия лист е най-важното приложение на фунгицид, който цели да предпази флагов лист, както и втори от последните три листа. Тези два листа прибавят 70% от добива, когато са запазени чисти от болести, фотосинтезират активно и пълноценно и осигуряват ускорен метаболизъм на въглехидрати към зърното при наливане. Фазата е критична по отношение на видове ръжди. Използват се фунгициди с комбинация на различни групи активни вещества: стробилурин + триазол. Препоръчва се при трето фунгицидно третиране да се добави Пенкоцеб 100г/дка, за да се предотврати резистентност на патогените и да се гарантира висока ефективност на другите препарати. В този момент е подходящо подхранване с листен тор при температура не по-висока от 22 градуса в ранните утринни часове и работен разтвор 20 л/дка.

 

  • Във фаза GS 53-55 начало и среда на цъфтеж се провежда обследване срещу заболявания по класа, както и поколението от неприятели.

 

Важно!

Съвременните концепции за борба с болести в житните култури, преформулират фокуса върху провеждането на превантивна и предпазна защита, за сметка на използването на традиционните средства с лечебно и изкореняващо действие. Целта

на този подход е да предпази новия прираст като намали плътността на спорите и осигури ниска степен на риск от зараза. От съществено значение е натрупването на патогенна резистентност поради честото използването на фунгициди с висок

риск на резистентност.