Каталог СКС   I  Наръчник Фъстъци и Сусам  I  Технологии   I   Открити дни  I Медии и Преса

За Поръчки: +359 887 353 393 I Отстъпки при ранни заявки на Базови семена

СЕМЕНАРСКА КЪЩА САДОВО

Сусамът расте и се развива най – добре на отцедливи, леки до средно леки по механичен състав почви. Не понася заблатени почви. Най – добри предшественици за сусама са зърнено – житните култури със слята повърхност. Успешно може да бъде отгледан като втора култура.

Сеитба

От срока на сеитба зависи редовното поникване и гарниране на посева. Към сеитба на сусама се пристъпва, когато температурата в 10 сантиметровия почвен слой достигне 20о С. Календарно това съвпада с третото дестдневие на месец май до първото на месец юни. В този срок и при наличие на достатъчно влага в почвата поникването на сусама започва в срок от 6 – 8 дни. Дълбочината на сеитба не бива да надвишава 2 сантиметра. Сусамът се сее с пневматични сеялки за точна сеитба при междуредие 70 сантиметра непрекъснато в реда или като слят посев. След сеитбата на семената задължително площта се валира с леки валяци. Дълбочината на сеитба при сусама не бива да надвишава 2 сантиметра. Семената трябва да попаднат на твърдо легло и на еднаква дълбочина. В зависимост от начина на сеитба, със слята повърхност или редово, сеитбената норма варира от 300 гр./ дка до 500 гр./дка.

Торене

Сусамът успешно може да се отглежда при неполивни условия и не проявява твърде големи изисквания към разтворими хранителни вещества в почвата. Успешно използва останалите хранителни вещества от предшественика. Нуждае се само от около 10 кг. азот по време на активна вегетация.

Растително – защитни мерки

Изборът на хербициди е продиктуван от вида и степента на заплевеляване на площите, както и от почвения тип. За успешна едновременна борба срещу семеначета от широколистни и житни плевели успешно може да се използва хербицидна комбинация от препарати с активни вещества S-метолахлор + Кломазон и Пендиметалин. Прилагат се след сеитба преди поникване на сусама. За борба срещу житните плевели след сеитба преди поникване на сусама може да се използва само Пендиметалин. При заплевеляване по време на вегетация от житни плевели, успешно могат да се прилагат балурициди.

По време на вегетация след поникване на сусама до появата на бутони растението се развива бавно. През този период културата се подтиска силно от вредното въздействие на плевелите. Своевременната борба с тях е от решаващо значение за добивите. Първото окопаване на растенията засяти редово се извършва с култиватор на малка дълбочина и с оставяне на по – голяма защитна зона.

Второ окопаване се извършва обикновенно след 12 – 14 дни на по – голяма дълбочина и с по- малка защитна зона. Борбата с плевелите в този случай може да биде комбинирана с вегетативни хербициди.

За да развие максималния си продуктивен потенциал, сусама се нуждае от 150 – 180 л./м2 вода през вегетацията си. Най – големи са нуждите му от вода по време на масов цъфтеж и плодообразуване.

Промо оферта "Базови Семена' до 30.06.2024

400 лева отстъпка на тон при заявка до 30.06.2024 - Поръчайте на 0887 353 393