Каталог СКС   I  Наръчник Фъстъци и Сусам  I  Технологии   I   Открити дни  I Медии и Преса

За Поръчки: +359 887 353 393 I Отстъпки при ранни заявки на Базови семена

СЕМЕНАРСКА КЪЩА САДОВО

Фъстъците растът и се развиват най – добре  на отцедливи, леки до средно леки по механичен състав почви.

Сеитба

От срока на сеитба до голяма степен зависят редовното поникване и гарниране на посева. Към сеитба на фъстъците се пристъпва, когато температурата в 10 см почвен слой достигне 15оС. Календарно това съвпада с третото десетдневие на месец април до първото на месец май. В този срок и при наличието на достатъчно влагав почвата поникването на фъстъците започва в срок от 12 – 14 дни. Дълбочината на сеитбата при фъстъците не бива да надвишава 7 см. Те се сеят с пневматична сеялка за точна сеитба при междуредие 70 см и вътрередово разстояние 6 – 8 см. след сеитбата на семената задължително площта се валира с леки валяци. Сеитбената норма варира в зависимост от размера на семената, препоръчителната е 14 000 броя семена в декар. Семената се обеззаразяват с триазолови препарати.

Торене

Фъстъците се отглеждат при поливни условия и проявяват големи изисквания към разтворимите хранителни вещества в почвата. Отзивчиви са на торене. Нуждите на фъстъците от фосфор и калий се покриват напълно в количества равняващи се на: 150кг активен фосфор и 100кг активен калий. Най – ефективно е предсеитбеното внасяне на азотни торове в нитратна форма. Нормата на хектар зависи от почвеното плодородие, но тя варира между 170 – 200 кг на хектар.

По време на вегетация препоръчваме използването на листни торове: хелатно Fe и В, същота така и Mg, Zu, Cu.

Растително – защитни мерки

Изборът на хербициди е продиктуван от вида и степента на заплевеляване на площите, както и от почвения тип. Преди сеитба площите се третират с Глифозат. За успешна едновременна борба срещу широколистни и житни плевели може да се използва хербицидна комбинация от хербициди с активни вешества Пендиметалин 275гр/л + Кломазон 55 гр/л и Металохлор S 960гр/л. Приложението им е след сеитба преди поникване на семената. По време на вегетация със заплевеляването от житни плевели, успешно прилагаме препарати с активно вещество Квизалофоп-П-етил, а срещу широколист Бентазон.

След поникването си до появата на бутони фъстъците растът и се развиват бавно. През този период културата се подтиска силно от вредното въздействие на плевелите. Своевременната борба с тях е от решаващо значение за добивите. Първото окопаване на растенията се извършва с култиватор на малка дълбочина и с оставянето на по – голяма защитна зона.

Второто окопаване се извършва обикновенно след 12 – 14 дни на по – голяма дълбочина и с по – малка защитна зона. Борбата с плевелите в този случай може да бъде комбинирана с вегетативни хербициди.

Първото загърляне на фъстъците се извършва по време на масов цъфтеж на културата. До края на вегетацията, след всяка поливка се извършва ново загърляне. За да развият максималния си продуктивен потенциал, фъстъците се нуждаят от 280 – 310 литра вода на кв. Метър през вегетацията си. Най – големи са техните нужди от вода по време на масов цъфтеж и плодообразуване.

Промо оферта "Базови Семена' до 30.06.2024

400 лева отстъпка на тон при заявка до 30.06.2024 - Поръчайте на 0887 353 393