Тракийка

ТРАКИЙКА - безосилест сорт зимна мека пшеница

от група Б – средни, с повишена сила пшеници

Предимства

 ОТЛИЧНА АДАПТИВНОСТ КЪМ СТРЕС
 Висок потенциал за добив
 Добра продуктивна братимост
 Добри хлебопекарни качества
 Много добра толерантност към брашнеста мана; кафява и черна ръжда

Основни характеристики

 Безосилест бял клас
 Много едро червено зърно (М 1000 над 48 гр.)
 Тъмнозелен превит флагов лист
 Ранен цъфтеж и узряване
 Много добри хлебопекарни качества (W над 250)
 Отлична устойчивост към:
- Ниски температури
- Засушаване
- Преовлажняване
 Много високо хектолитрово тегло (над 80)
 Подходящ за отглеждане в цялата страна

ТРАКИЙКА е зимна хлебна пшеница с много добра адаптивност към различни стресови фактори. Сортът е безосилест, толерантен към основните заболявания, не поляга, узрява рано, преди летните горещини. ТРАКИЙКА се развива добре в цялата страна, като понася без проблем капризите на времето и особеностите на почвите и агротехниката на различни стопанства.

Препоръки

Оптимизацията на зърнопроизводството във всяко стопанство изисква навременни и разумни решения за осигуряване на добра вегетация на растенията. Постигането на висок добив и добро качество на продукцията зависи преди всичко от правилното управление на посева през цялата година.

Изборът на подходящ предшественик и добра подготовка на площите след него е едно от първите условия за успешен старт на посева. Семепроизводни посеви е добре да се планират след бобови култури ( грах, фасул, фий, нахут). Да се избягват площи, заети с зърнено-житен предшественик (пшеница, ечемик, тритикале, овес), за да се избегнат самосевките и по-сериозно нападение от типичните за групата фитопатогени.

Осигуряване на чисти от плевели и добре обработени площи е предпоставка за по-добро и равномерно поникване на посева. Семената се нуждаят от твърдо легло и дълбочина на сеитба 4 сантиметра.

Предсеитбеното торене и внасяне на основните макро елементи дава възможност за оптимално хранене на младите растения още през есента и им позволява да формират достатъчно продуктивни братя преди прекратяване не вегетацията през зимните месеци. Благоприятен ефект на макро торовете се вижда през цялата вегетация, като особено важни моменти са развитието на кореновата система, адаптивността и преживяемостта през зимните месеци и стресови условия през цялата година. По-добра и пълноценна фотосинтеза, залагане и изхранване на зърното.

Оптималният срок на сеитба зависи от конкретните условия на района. Трябва да се съобразят температурите и влагата, необходими за развитие на меката пшеница, така че да се даде възможност на растенията да формират по 7-8 листа (4 братя) до края на есенната вегетация. За повечето райони това означава ранна сеитба – средата до края на септември.

Използването на качествен посевен материал (здрави, автентични, калибрирани и сертифицирани семена) позволява равен старт и добро гарниране на посева.

Посевната норма зависи до голяма степен от условията и срока на сеитба, кълняемостта, едрината на семената и спецификите на избрания сорт. За реализиране на максимални добиви в посева трябва да се осигури ранно поникване и добро развитие на 330 растения. При достатъчно време, температура, влага и оптимално хранене на растенията на есен те формират по 2,5 – 3 братя до навлизане в зимен покой.

Важно е да се поддържа добро фитосанитарно състояние на посева, като не се допуска нападение от житни мухи, цикади и въшки. Критична фаза в развитието на меката пшеница е от 1 до 3 лист. Същевременно при необходимост се води борба с плевелната растителност, за да се даде възможност на културата за максимално братене на есен и развитие на пролет.

Запазването на формираните есенни 2,5 – 3,5 братя (при повечето сортове) и тяхното балансирано минерално торене дава възможност за едновременното им развитие, поддържане на добро фитосанитарно състояние, формиране на едри, добре озърнени класове и постигане на висок добив от качествени семена.