Каталог СКС   I  Наръчник Фъстъци и Сусам  I  Технологии   I   Открити дни  I Медии и Преса

За Поръчки: +359 887 353 393 I Отстъпки при ранни заявки на Базови семена

История на Семенарска Къща Садово

Създадена е през 1997 година от семейство Драгушеви – първата частна семенарска къща в България.

Основната дейност на фирмата е:

Селекция, сортоизпитване, сортоподдържане и семепроизводство на пшеница, тритикале, фъстъци и сусам
Семепроизводство на зимно-пролетен, пролетен фуражен грах и ечемик.
Семенарска къща Садово обработва 10 000 хил. дка земя в землищата на Чешнeгирово и Богданица, като на около 5000 дка ежегодно засява зърнено житни култури, а останалите 5000 дка със слънчоглед, сусам и бобови култури.

Селекционната дейност по генетично подобряване на зърнено-житни култури се ръководи от доц. д-р Марина Марчева, селекциата на фъстъци и сусам се ръководи от доц.д-р. Станислав Стаматов.

През 2022 година са вписани и признати в официалната сортова листа на България два нови сорта фъстъци КАННА и ГРАНАТ, подходящи за прясна и преработена консумация и нов сорт тритикале ЕДРЕЦ от ръжено – пшеничен тип. Селекционери на сортовете са доц.д-р. Станислав Стаматов и доц. д-р Марина Марчева.

През 2019 г. е официално признат нов осилест сорт мека пшеница ТЕРЕС с автор доц. д-р Марина Марчева. Ежегодно се изпитват нови генотипове пшеница и тритикале в структурите на ИАСАС.

През 2012 година официално е вписван и сорт ТРАКИЙКА. Селекционер на сортовете е  ст.н.с.1ст.д.с.н.Илия Станков.

Между 2008 и 2010 година бяха признати и вписани в официалната сортова листа на България 3 нови сорта пшеница, създадени в СКС – ЛАЗУР, АПОЛОН и ЗЕБРЕЦ.

За създаването и поддържането на сортове

За създаването и поддържането на сортовете в СКС разполагаме с опитно поле около 80дка, в което се засяват над 15 000 потомства ръчна сеитба и над 2000 сорта машинна сеитба. Поддържа се и колекционен питомник от над 600 сорта обикновена и твърда пшеница, тритикале и ръж, като се правят над 100 кръстоски.

Семенарска къща Садово разполага и с линия за почистване, обеззаразяване и калибриране на семена; лаборатория за определяне на посевните и технологични качества на семената и почвени проби.

Производството на семена от житни култури е около 2000 тона годишно.

Всяка година СКС организират и провеждат „Открити дни на пшеницата“ в цялата страна. Сортовете се представят при различни екологични условия и технологии на отглеждане. Предлагат се нови технологични решения, позволяващи оптимално развитие на сортовете и постигане на техния генетичен потенциал за добив и качество.

Семенарска къща Садово работи в тясно сътрудничество с всички български и някои чужди институти, и с всички държавни служби в земеделието. Нашите сортове зимна мека пшеница намират успешно своето място в зърнопроизводството в различни райони на Румъния, а фъстъците са търсени от фермерите и пазара в Италия, Франция, Германия, Испания, Гърция и Швейцария.

През 2006 година СКС беше наградена за семепроизводител на годината.

Дейности на Семенарска Къща Садово

СЕЛЕКЦИЯ

Семенарска Къща Садово е българска иновативна селекционна компания за семена, насочила усилията си към създаване на високопродуктивни сортове пшеница, тритикале, фъстъци и сусам:

Висок продуктивен потенциал

Повишена продуктивна братимост

Много добра пластичност, зимо- и студоустойчивост

Висока степен на толерантност към заболявания

Високи технологични показатели на зърното

Кратък вегетационен период

Високо съдържание на мазнини и протеини

СОРТОПОДДЪРЖАНЕ И СЕМЕПРОИЗВОДСТВО

Семенарска Къща Садово налага:

Високи стандарти на сортоподдържане и семепроизводство при неизменно поддържане на чистота на генетичния материал

Нови стандарти в производството на Базови семена, които доведоха до значително нарастване на добивите в цялата страна

Нови технологични решения за сортовете на СКС в индустриалното им производство в страната, които разкриват в значителна степен техния генетичен потенциал.

ЗАГОТВЯНЕ НА СЕМЕНА

Семенарска Къща Садово предлага услуги за заготвяне на фермерски семена.

Базата е оборудвана със съвременна техника за:

Предварително почистване

Фино почистване

Калибриране

Пневмомаса

Обеззаразяване

Семенарска Къща Садово

ЦЕЛИ

Стабилно повишаване на добивите от мека пшеница, тритикале и фъстъци чрез комплексен подход за управление на посевите.

Създаване, изпитване и регистриране на нови сортове мека пшеница, тритикале и фъстъци.

Повишаване на потенциала за добив чрез генетично подобряване, адаптивност към екологичен и биологичен стрес, оптимизиране на височината на растенията и устойчивостта към полягане, оронване, запазване на високите технологични показатели на зърното.

Гарантиране на високо качество на базовите семена от всички сортове.

Създаване на нов подход за управление на посевите, съобразен със спецификите на всеки сорт и район.

ЕКИП

СКС работи с екип от специалисти. Селекцията на зърнено-житни култури стартира под ръководството на проф.дсн Илия Станков. 

Създаването и изпитването на кандидат-сортове фъстъци дълги години е основна научна задача на проф. дсн Станко Георгиев.

От 2013 г. селекционната дейност по генетично подобряване на зърнено-житни култури и тяхното семепроизводство се ръководи от доц. д-р Марина Марчева, а на фъстъците и сусама от доц. д-р Станислав Стаматов.

Компанията работи в тясно сътрудничество с научните институти и университетите в страната.

Повече от 40 специалисти – агрономи от дистрибуторската мрежа на Агрева и Ай Ди Империал в цялата страна са на разположение за консултации по отношение на технологията на отглеждане за всеки от нашите сортове.

Семена и опит в услуга на земеделския производител.

Контакти

Относно цени, условия и промоции се свържете с нас.

Продукти

Богата асортимент от семена. Пшеница, Тритикале, Фъстъци и Сусам